BlueMC - Forum
Wzór Rekrutacja - Młodszy Moderator - Wersja do druku

+- BlueMC - Forum (https://www.bluemc.pl/forum)
+-- Dział: Rekrutacja (https://www.bluemc.pl/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Dział: CaveBlock [OFF] ✘ (https://www.bluemc.pl/forum/forumdisplay.php?fid=90)
+--- Wątek: Wzór Rekrutacja - Młodszy Moderator (/showthread.php?tid=1700)Rekrutacja - Młodszy Moderator - Rkk - 07-11-2021

[Obrazek: logo_male.png]
Wzór i wymagania na Młodszego Moderatora serwera CaveBlock.

Wymagania:
- Staż na serwerze wynoszący co najmniej miesiąc
- Minimalny wiek kandydata: 15 lat
- Sprawny, dobrze działający mikrofon
- Posiadanie aplikacji TeamSpeak3, a także Discord
- Wysoki poziom kultury osobistej
- Znajomość zasad polszczyzny i umiejętność poprawnego wypowiadania się
- Znajomość mechaniki gry Minecraft, a także trybu CaveBlock
- Wyraźna aktywność na serwerze
- Nienaganna opinia wśród Administracji
- Brak poważnych kar nadanych w przeszłości
Minecraft Premium

Wzór:

Kod:
1. Wiek
2. Nick w grze
3. Od kiedy grasz na serwerze?
4. Ile czasu jesteś w stanie poświęcić na serwerze?
5. Czy posiadasz sprawny, dobrze działający mikrofon?
6. Czy posiadasz wymagane wszystkie wymienione programy?
7. Czy w przeszłości byłeś(aś) karany(a) na serwerze?
8. Czy aktywnie udzielasz się w życiu serwera?
9. Wymień parę komend, które uważasz za przydatne podczas pełnienia roli Mł. Moderatora:
10. Dlaczego mamy wybrać Ciebie na stanowisko Młodszego Moderatora?
11. Parę zdań o sobie
12. Czy w przeszłości sprawowałeś funkcję administracyjną na serwerze BlueMC?
13. Czy aktualnie sprawujesz funkcję administratora innego serwera?

Proszę zadbać o estetykę podania. Jest ona ważna i brana pod uwagę podczas oceniania.
Podanie niezatytułowane "[PODANIE] NICK" będzie odrzucane.